-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Bert

#1
Reparatievragen / Re: Delonghi magnifica
25 februari, 2024, 10:49:25
Een printplaat schoonmaken kun je het beste doen met alcohol en een kwast.
#2
Voorstellen nieuwe leden / Re: Hallo Allen
25 februari, 2024, 10:46:43
Welkom WildeBras, voel je thuis en doe lekker mee, want het plezier wat je beleeft in een Repaircafé kan best verslavend zijn.
#3
Uittreksel uit Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 van de Rijksoverheid.

1. Actielijn faciliteiten
De transitie naar een circulaire economie vergt niet alleen van producenten, maar ook van consumenten een verandering in leefstijl en gedrag.
Gescheiden afvalinzameling is al behoorlijk ingeburgerd, maar het gaat verder.
Het gaat ook om zuiniger rijden, minder voedselverspilling, een ander koopgedrag, spullen delen of laten repareren in plaats van weg te gooien.
Anderzijds zal van de zijde van de overheid gestimuleerd moeten worden dat consumenten toegang hebben tot laagdrempelige en gebruikersvriendelijke faciliteiten die de transitie naar circulair gedrag mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maken.
Dat zijn bestaande en nieuwe voorzieningen in de openbare ruimte en circulaire producten, diensten en tools.
Denk aan Repair cafés, locaties voor gescheiden afvalinzameling, vleesarme alternatieven, nieuwe circulaire ambachtscentra of product as a service (onderwerpen die onder de projecten in Hoofstuk 2 zijn terug te vinden).
Zowel ondernemers en maatschappelijke organisaties, als centrale en decentrale overheden dragen de verantwoordelijkheid om in deze faciliteiten te voorzien dan wel om ze mogelijk te maken.
Kennis en inzichten uit de gedragswetenschappen wordt ingezet om de mate van acceptatie en gebruik van deze faciliteiten te vergroten.
Daartoe wordt bij de implementatie van het Uitvoeringsprogramma nauw samengewerkt met het Behavioural Insights Team (BIT) van het ministerie IenW.


6. Circulaire Ambachtscentra
Het doel is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben.
Met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra kunnen gemeenten streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd.
Denk aan locaties waar combinaties van milieustraten, kringloop- en weggeefwinkels en ambachtslocaties geconcentreerd zijn.
Bij deze ambachtslocaties is men bedreven in levensduurverlenging van producten door onder meer reparatie, het opknappen en uit oude producten nieuwe producten maken.
Voorbeelden van dergelijke centra zijn de Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle en de 3D-makerszone in Amsterdam.
Er komen veel klanten en het levert werkgelegenheid op, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast is er nauwe samenwerking met het onderwijs (m.n. ROC's/MBO) en is er interactie met het programma Circulair onderwijs en skills.
Gemeenten kunnen bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven een verbindende en  faciliterende rol vervullen.
Het idee van de circulaire ambachtscentra speelt ook in op de behoefte om meer werkgelegenheid te scheppen.
Het blijkt dat zo'n centrum nieuwe banen oplevert, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een verkenning wordt gedaan naar de (financiële) haalbaarheid om door heel Nederland lokale dan wel regionale circulaire ambachtscentra op te stellen.
Producten
• gezamenlijke definitie van circulaire ambachtscentra
• verkenning voor gemeenten om functies van milieustraten uit te breiden
• pilots met aantal praktijkvoorbeelden in het land
• community of practices om ervaringen te delen
• haalbaarheidsstudie circulaire ambachtscentra
Effecten Producten en grondstoffen blijven langer in gebruik en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.
Dit kan kwantitatief bijdragen aan het realiseren van de VANG doelstellingen voor het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. En het draagt bij aan de klimaatdoelstelling, want levensduurverlening heeft een remmende werking op CO2 uitstoot.
De centra worden levendige plekken met veel bedrijvigheid.
Ambachten krijgen er weer een prominente  plek en er ontstaat naar verwachting werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De koppeling met reparatie en de vakkennis/ambachten (en het techniekonderwijs) zal zorgen voor stimulering van de circulaire economie

Trekker IenW

Actoren Gemeenten, VNG, BKN (Kringloopwinkels), Repair Café's, NVRD, reparatiediensten
Termijn 2019 - 2025
#4
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023
Rapport | 08-02-2019

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023 (PDF | 84 pagina's | 8,7 MB)
https://open.overheid.nl/repository/ronl-13a37442-cbd9-45e5-8e97-8fa81d657cff/1/pdf/uitvoeringsprogramma-2019-2023.pdf
#5
Hoe betrek je het onderwijs bij je circulaire ambachtscentrum?

Hoe pakken de verschillende circulaire ambachtscentra het aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Begin oktober kwamen afgevaardigden van circulaire ambachtscentra (CA) uit het hele land naar Zwolle op uitnodiging van Rijkswaterstaat, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van CA's. Met 's ochtends onder andere een interactieve presentatie over de ontwikkeling van het nieuwe vmbo-keuzedeel 'Repareren'. En 's middags uitleg over circulair ambachtsnetwerk WaardeRing en een kijkje achter de schermen van het onderwijssamenwerkingsproject TIB: Thorbecke, TalentStad en de Twijn in Bedrijf. Thema van de dag: onderwijs. Aanpak: kennis overdragen en elkaar inspireren.

Zie verder: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2022/circulaire-ambachtscentra-bezoek-waardering-zwolle/


#6
Verslag netwerkdag: Circulair en financieel gezond

Hoe zet je als gemeente een circulair ambachtscentrum op? En hoe overleef je als circulair netwerk in een lineaire economie? Met dit soort vragen kwamen er veel mensen op 1 februari 2024 naar de Netwerkdag Circulair Ambachtscentrum in het Hof van Cartesius. Het thema van de dag was circulaire businessmodellen. Op het puntje van zo'n 60 stoelen werd er geluisterd naar presentaties over hoe zo'n businessmodel eruit kan zien. En – belangrijk! – hoe je je circulaire activiteiten ook financieel gezond kunt maken.

Zie verder: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2024/verslag-netwerkdag-circulair-financieel-gezond/
#7
Hoe wil de EU uiterlijk in 2050 een circulaire economie tot stand brengen?
Lees meer over het EU-Actieplan voor de circulaire economie en welke aanvullende maatregelen de leden van het EP willen nemen om afval te verminderen en producten duurzamer te maken.

Zie verder:https://www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
#8
Zo creëer je een goede basis voor je CA
Sinds 2019 ontvingen al 58 circulaire ambachtscentra in Nederland subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor een deel van de circulaire ambachtscentra (CA's), waarin in totaal 80 gemeenten samenwerken, zit de subsidieperiode er inmiddels op. Wat leerden zij bij het opstarten van een circulair ambachtscentrum? https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2023/creeer-goede-basis-ca/
#9
Circulair ambachtscentrum / Maak de switch
18 februari, 2024, 15:16:22
Misschien zag je het al voorbij komen tijdens de Week zonder Afval: de campagne Maak de Switch. Met Maak de Switch helpt Milieu Centraal consumenten om meer duurzame gedragingen te doen in hun dagelijks leven, zoals een Repair Café bezoeken of spullen te kopen bij kringloopwinkels. In de week van 6 november start er weer een campagne voor Maak de Switch. Help jij mee de boodschap te verspreiden?

Zie verder: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2023/oproep-help-mensen-switch-maken/


#10
Circulair ambachtscentrum / Stort wordt trots
18 februari, 2024, 15:12:28
Hoe richt je een milieustraat zo circulair mogelijk in? Op zo'n manier dat bezoekers hun spullen makkelijk kwijt kunnen. En zo dat al die spullen meteen geselecteerd en gerangschikt worden voor hergebruik.

zie: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2023/stort-trots/
#11
Circulair ambachtscentrum
Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Samenwerken aan behoud van waarde
Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra.

Zie: https://circulairambachtscentrum.nl/
#12
Citaat van: keesvanzandwijk op 12 januari, 2024, 19:29:34Helaas handleiding niet te openen
Helaas was de link naar het repaircafe niet meer werkend, maar heb het document op het net kunnen vinden.

En anders heb ik hem nog in de bunkers.
#13
Citaat van: m10 op 13 februari, 2024, 22:39:03Mijn originele vraag ging over de betrouwbaarheid van AliExpress componenten.
Inhoeverre dat terecht is weet ik nog steeds niet, dus ik hoop dat het meevalt.

Helaas kom je daar niet achter, want ook de onderdelen van de grote fabrikanten komen uit China. Maar zij weten wel hun adresjes, die je waarschijnlijk ook via Ali kunt bestellen, maar dat gaat dan vaak niet per stuk, maar per heel veel. En er zullen ook wederverkopers van deze fabrikanten zijn, maar daar kom je niet achter.
Dus wil je op zeker spelen dan zal je toch in Europa moeten bestellen.
#14
Ik heb in al die jaren dat ik in het repaircafe zit nog nooit een aandrijfsnaar of zekering vervangen.

Wel de triacs en X2 condensatoren van de Senseo.
Die dus ingekocht en in al die jaren nooit meer nodig gehad.

Ik heb meegedaan aan de opnames van het Repaircafe voor het KRO NCRV programma Factcheckers, daar waren zeer veel walkmans, platenspelers en band- en cassetterecorders.
Maar daar zijn echter zoveel maten en soorten in dat het onmogelijk is om de juiste in huis te hebben, als je geen vrachtwagen met spullen voor de deur hebt staan.

En ja een snoertje komt nog wel eens van pas, maar de onderdelen van de gedemonteerde overleden senseo's liggen ook maar niets te doen.
Want het Senseotijdperk lijkt over, want ik heb al zeker 2 jaar geen Senseo meer gezien.

En het is kapitaalvernietiging, dus de verzorging van onderdelen is de verantwoording van de klant, hij/zij bestelt en wij zetten het erin de volgende zittingsdag.
En het is aan de klant om deze investering voor zijn spullen te doen.

#15
Een theepot is in mijn beleving van aardewerk, dus als je het over afwijkende materialen hebt, dan lijkt het me handig, als je vertelt over welk materiaal je het hebt.
#19
Repaircafe en KRO NCRV "Factcheckers"


Op donderdag 27 juli 2023 zijn 12 reparateurs van de Repaircafe's uitgenodigd om deel te nemen aan het nieuwe programma van KRO NCRV "Factcheckers".
20230727_144443[1760].jpg


Dit gebeurde in de oude Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam.
Er waren 100 diverse elektrische apparaten bij de inzameling van het grofvuil in Amsterdam bij elkaar gesprokkeld.
Aan ons de taak, om deze berg in 5 uur weg te werken.
Heerlijk om zo samen te kunnen werken en te ervaren dat de diverse specialisten elkaar mooi aanvulden.

Wel heb ik geleerd, dat er toch nog te veel artikelen afgekeurd werden, vanwege gebrek aan onderdelen.

Want er werden veel apparaten zoals platenspelers, walkman's en bandrecorders afgekeurd op basis van defecte en slippende snaren.
DJ tech platenspeler.png


Aandrijfsnaar.png

Terwijl er, na wat zoeken, er nog wel degelijk een skala aan snaren is voor al deze vintage apparaten en nog normaal te koop zijn.  Je moet alleen even weten waar.


Onder andere bij Conrad, Bol.com en natuurlijk Ali Express.
Bijv.:
Conrad

Bol.com

En helaas de geliefde apparaten, dus onterecht bij de afkeur terecht kwamen.
De 12 reparateurs van Repaircafes hebben een leuke dag gehad in de oude markthallen in Amsterdam als deelnemer aan  Factcheckers van KRO NCRV, het was erg leuk  om te doen.
Misschien ook leuk voor jullie om het resultaat te bekijken.

20230727_170531.jpg

We zijn te zien in aflevering 5, die op 8 februari om 21.40u is te zien op NPO1.

Ook ik, ben benieuwd wat het allemaal geworden is.
Zie ook:

NPO start
#20
Ik ben het met je eens dat de eigenaar al vooraf doorgevraagd moet worden of er sprake van een kortsluiting, danwel een aardsluiting is.

Maar wel vreemd dat de gastheer hier geen uitsluiting over kan geven.

Want met het uitschakelen van de aardlek gaan er veel meer aansluitingen "plat" dan met een groepsautomaat.

Natuurlijk kun je met een multimeter een element nameten op weerstand.
Maar een aardsluiting meten kan juist niet met de multimeter.
Want daarvoor is de meetspanning van de multimeter die ergens tussen de 1,5 en 9 volt is veel te laag.
Dit moet gebeuren met een megger die minimaal 250 v meetspanning levert.
Met een megger moet er minimaal 1 Mohm weerstand zijn

Ik zou wel eens willen weten hoeveel Repaircafe's standaard een megger in huis hebben?

Wij hebben zoiets in ieder geval niet en ik denk met mij vele reparateurs ook niet.