-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Berichten - Bert

#1
Mooi om te horen.

Bedankt voor de terugkoppeling.
#2
Als je C01 aanhoudt als blauw dan is het wel het mooiste, als je de blauwe van de motor op C03 zet.
Voor de werking maakt het niet uit. Want dat is wel de verbinding via de schakelaar.

C02 en C04 zijn direct met elkaar verbonden dus daar moet dan ook dezelfde kleur op.
#3
Alle aansluitingen heb ik al gegeven in mijn vorig bericht, voor de duidelijkheid de letters maar wat groter gemaakt.
Je hoeft dus niets meer uit te zoeken gelukkig.

Ben het helemaal eens met de benadering van Henk, maar als de vorm van de bekabeling toevallig anders is, is dat ook geen ramp.
Want de kleurcodering zegt bij de schuko stekkers helemaal niets, omdat deze ook omgedraaid kunnen worden en ook de aansluitingen van de wandcontactdozen niet genormeerd zijn, qua aansluiting.
#4
Dat is niet zo moeilijk, maar je moet het even weten:

Kies in je bericht rechtsonder "meer" en dan "verander"
Onder het tekstvak "Sleep en plaats je bestanden" klikken

Dan je plaatje aanwijzen op de PC en de cursor zetten waar het plaatje moet komen.

Blauwe pijl drukken en geen pixels invullen
klik op "voeg toe"
en sla op.

2024-04-10 (3).png

2024-04-10 (4).png

#5
Welkom Remco.
Ik ben het nog niet tegengekomen dat een Repaircafe "bedrijfskleding" zou hebben.

Wel dat er een beachvlag besteld werd.

Maar over het algemeen klots het geld niet tegen de plinten bij de repaircafe's.
En worden de fooien besteed aan een stuk gereedschap wat nog mist of tape, spuitbussen, wat bekende veel gebruikte onderdelen, zoals printdrukknoppen, krimpkous, stekkertjes, MKP condensatoren voor Senseo en veel gebruikte triacs.
#6
Had al een vermoeden hoe het zou moeten zitten, de laatste foto gespiegeld en ben het nu zeker.

2024-04-08.pngDus de voeding aansluiten op C01 en C02 en de motor op C03 en C04
#7
Maak eens een foto en beschrijf hoe de kabelloop is.

De werking van de schakelaar zul je even met een multimeter moeten bepalen, welke klemmen worden doorverbonden als de schakelaar in werking is.

Schema's hiervan zijn niet te vinden.
#8
Ik denk dat je het richting padhouder moet zoeken.
Een mogelijke verstopping.
#9
Op circuits online is er een proef gaande om zelf de afdichtingen van de pompjes te kunnen kiezen uit de beschikbare o-ringen.

Misschien interessant voor de koffie techneuten?

In dit draadje https://www.circuitsonline.net/forum/view/164480/1

Met deze proefopstelling

https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2494237#2494237
#10
Ja dit is een echte instructie video waar je goed kunt zien, wat de man doet.

Niet echt dus, want daar word ik niet wijzer van.

Ik heb hem beter kunnen bekijken in de VLC mediaplayer waar ik via afspelen/snelheid/ meerdere malen drukken "langzaam", de snelheid heb kunnen drukken op instructiesnelheid.
En kun je ook de beelden stilzetten.

Film langzamer laten lopen.png
#11
Deze man kreeg het ook alleen met slopen voor elkaar, maar misschien dat je ideeën op kunt doen met dit filmpje

https://youtu.be/fuJCvNBnqnE
#12
Gemeenten kunnen een vrijwilligersverzekering afsluiten en dan zijn dit de voorwaarden:

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/voorwaarden
#13
Reparatievragen / Re: Delonghi magnifica
25 februari, 2024, 10:49:25
Een printplaat schoonmaken kun je het beste doen met alcohol en een kwast.
#14
Voorstellen nieuwe leden / Re: Hallo Allen
25 februari, 2024, 10:46:43
Welkom WildeBras, voel je thuis en doe lekker mee, want het plezier wat je beleeft in een Repaircafé kan best verslavend zijn.
#15
Uittreksel uit Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 van de Rijksoverheid.

1. Actielijn faciliteiten
De transitie naar een circulaire economie vergt niet alleen van producenten, maar ook van consumenten een verandering in leefstijl en gedrag.
Gescheiden afvalinzameling is al behoorlijk ingeburgerd, maar het gaat verder.
Het gaat ook om zuiniger rijden, minder voedselverspilling, een ander koopgedrag, spullen delen of laten repareren in plaats van weg te gooien.
Anderzijds zal van de zijde van de overheid gestimuleerd moeten worden dat consumenten toegang hebben tot laagdrempelige en gebruikersvriendelijke faciliteiten die de transitie naar circulair gedrag mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maken.
Dat zijn bestaande en nieuwe voorzieningen in de openbare ruimte en circulaire producten, diensten en tools.
Denk aan Repair cafés, locaties voor gescheiden afvalinzameling, vleesarme alternatieven, nieuwe circulaire ambachtscentra of product as a service (onderwerpen die onder de projecten in Hoofstuk 2 zijn terug te vinden).
Zowel ondernemers en maatschappelijke organisaties, als centrale en decentrale overheden dragen de verantwoordelijkheid om in deze faciliteiten te voorzien dan wel om ze mogelijk te maken.
Kennis en inzichten uit de gedragswetenschappen wordt ingezet om de mate van acceptatie en gebruik van deze faciliteiten te vergroten.
Daartoe wordt bij de implementatie van het Uitvoeringsprogramma nauw samengewerkt met het Behavioural Insights Team (BIT) van het ministerie IenW.


6. Circulaire Ambachtscentra
Het doel is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben.
Met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra kunnen gemeenten streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd.
Denk aan locaties waar combinaties van milieustraten, kringloop- en weggeefwinkels en ambachtslocaties geconcentreerd zijn.
Bij deze ambachtslocaties is men bedreven in levensduurverlenging van producten door onder meer reparatie, het opknappen en uit oude producten nieuwe producten maken.
Voorbeelden van dergelijke centra zijn de Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle en de 3D-makerszone in Amsterdam.
Er komen veel klanten en het levert werkgelegenheid op, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast is er nauwe samenwerking met het onderwijs (m.n. ROC's/MBO) en is er interactie met het programma Circulair onderwijs en skills.
Gemeenten kunnen bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven een verbindende en  faciliterende rol vervullen.
Het idee van de circulaire ambachtscentra speelt ook in op de behoefte om meer werkgelegenheid te scheppen.
Het blijkt dat zo'n centrum nieuwe banen oplevert, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een verkenning wordt gedaan naar de (financiële) haalbaarheid om door heel Nederland lokale dan wel regionale circulaire ambachtscentra op te stellen.
Producten
• gezamenlijke definitie van circulaire ambachtscentra
• verkenning voor gemeenten om functies van milieustraten uit te breiden
• pilots met aantal praktijkvoorbeelden in het land
• community of practices om ervaringen te delen
• haalbaarheidsstudie circulaire ambachtscentra
Effecten Producten en grondstoffen blijven langer in gebruik en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.
Dit kan kwantitatief bijdragen aan het realiseren van de VANG doelstellingen voor het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. En het draagt bij aan de klimaatdoelstelling, want levensduurverlening heeft een remmende werking op CO2 uitstoot.
De centra worden levendige plekken met veel bedrijvigheid.
Ambachten krijgen er weer een prominente  plek en er ontstaat naar verwachting werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De koppeling met reparatie en de vakkennis/ambachten (en het techniekonderwijs) zal zorgen voor stimulering van de circulaire economie

Trekker IenW

Actoren Gemeenten, VNG, BKN (Kringloopwinkels), Repair Café's, NVRD, reparatiediensten
Termijn 2019 - 2025
#16
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023
Rapport | 08-02-2019

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023 (PDF | 84 pagina's | 8,7 MB)
https://open.overheid.nl/repository/ronl-13a37442-cbd9-45e5-8e97-8fa81d657cff/1/pdf/uitvoeringsprogramma-2019-2023.pdf
#17
Hoe betrek je het onderwijs bij je circulaire ambachtscentrum?

Hoe pakken de verschillende circulaire ambachtscentra het aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Begin oktober kwamen afgevaardigden van circulaire ambachtscentra (CA) uit het hele land naar Zwolle op uitnodiging van Rijkswaterstaat, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van CA's. Met 's ochtends onder andere een interactieve presentatie over de ontwikkeling van het nieuwe vmbo-keuzedeel 'Repareren'. En 's middags uitleg over circulair ambachtsnetwerk WaardeRing en een kijkje achter de schermen van het onderwijssamenwerkingsproject TIB: Thorbecke, TalentStad en de Twijn in Bedrijf. Thema van de dag: onderwijs. Aanpak: kennis overdragen en elkaar inspireren.

Zie verder: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2022/circulaire-ambachtscentra-bezoek-waardering-zwolle/


#18
Verslag netwerkdag: Circulair en financieel gezond

Hoe zet je als gemeente een circulair ambachtscentrum op? En hoe overleef je als circulair netwerk in een lineaire economie? Met dit soort vragen kwamen er veel mensen op 1 februari 2024 naar de Netwerkdag Circulair Ambachtscentrum in het Hof van Cartesius. Het thema van de dag was circulaire businessmodellen. Op het puntje van zo'n 60 stoelen werd er geluisterd naar presentaties over hoe zo'n businessmodel eruit kan zien. En – belangrijk! – hoe je je circulaire activiteiten ook financieel gezond kunt maken.

Zie verder: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2024/verslag-netwerkdag-circulair-financieel-gezond/
#19
Hoe wil de EU uiterlijk in 2050 een circulaire economie tot stand brengen?
Lees meer over het EU-Actieplan voor de circulaire economie en welke aanvullende maatregelen de leden van het EP willen nemen om afval te verminderen en producten duurzamer te maken.

Zie verder:https://www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
#20
Zo creëer je een goede basis voor je CA
Sinds 2019 ontvingen al 58 circulaire ambachtscentra in Nederland subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor een deel van de circulaire ambachtscentra (CA's), waarin in totaal 80 gemeenten samenwerken, zit de subsidieperiode er inmiddels op. Wat leerden zij bij het opstarten van een circulair ambachtscentrum? https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws/2023/creeer-goede-basis-ca/